BISEPTYL 100 ML

64,00 lei (cu TVA)

Spectinomicina Lincomicina

Disponibilitate: In stoc

DENUMIREA PRODUSULUI
BISEPTYL 100ML

Compoziţia calitativă şi cantitativă
1 ml produs conţine:

Substanţă activă :
Spectinomicina (sub formă de sulfat) 100 mg;
Lincomicina (sub formă de clorhidrat) 50 mg.
Excipient (excipienţi):
Acid citric monohidrat, citrat de sodiu dihidrat, alcool benzilic, apã pentru produse injectabile.

Forma farmaceutică
Soluţie injectabilã. Soluţie galbenã, transparentã, fãră particule.

Specii ţintă:
Bovine, suine, câini.

Acţiune terapeuticã
Spectinomicina este un antibiotic bacteriostatic. Acţioneazã inhibând sinteza proteicã bacterianã, prin fixarea pe subunitatea ribozomialã 30 S. Este activã faţã de: Salmonella spp., Pasteurella multocida, Escherichia coli şi Mycoplasma. Dupã administrarea intramuscularã, se absoarbe rapid şi atinge concentraţia maximã în sânge în 20 minute, menţinând concentraţii detectabile timp de 12 ore.
Lincomicina este un antibiotic din grupa lincosamidelor. Prezintã un mecanism de acţiune şi un spectru bacterian asemãnãtor macrolidelor. Acţioneazã prin inhibarea sintezei proteice bacteriene prin legare la subunitatea ribozomialã 50 S, împiedicând cuplarea moleculelor de ARN de transfer. Are în principal acţiune bacteriostaticã dar în concentraţii mari poate deveni bactericidã. Este activã faţa de Staphylococcus aureus, Streptococcus spp., (tulpini β- hemolitice) Str. viridans, Clostridium tetani, Cl. perfringens, Erisypelothrix rhusiopathiae, Leptospira spp. si Mycoplasme. Dupã administrarea intramuscularã, se absoarbe bine. Prezintã un maxim plasmatic la 2-4 ore dupã administrare, iar concentraţiile terapeutice persistã timp de aproximativ 6 – 8 ore. Se distribuie amplu în tot organismul, traverseazã bariera placentarã. In ţesuturi se atinge o concentraţie de câteva ori mai mare decat în ser, dupã traversarea peretelui celular.
Lincomicina + Spectinomicina: asocierea lincomicinei şi a spectomicinei în proporţie de 1:2, produce un efect sinergic care se concretizează printr-o eficienţã mai mare împotriva diferitelor procese patologice (dizenterie porcinã), comparativ cu situaţia când aceste antibiotice sunt utilizate separat.

Indicaţii terapeutice:
BISEPTYL este eficient la suine, bovine şi câine pentru tratarea infecţiilor produse de germeni sensibili:
Bovine: tratarea infecţiilor tractului respirator, digestive, uro-genitale, osteoarticulare (artrite), cutanate, tratarea infecţiilor ombilicale, tratarea rãnilor infectate şi abceselor, tratarea meningitelor, peritonitelor şi septicemiilor, tratarea pneumoniilor, colibacilozei, mamitelor, metritelor şi a panariţiului.
Suine: tratarea dizenteriei cu Serpulina, colibacilozei, pneumoniei enzootice, salmonelozei.
Câine: tratarea tonsilitelor şi otitelor, pneumoniilor, a complicaţiilor jigodiei
prevenirea complicaţiilor infecţioase post-operatorii la toate speciile ţintã.

Contraindicaţii
Nu se administreazã la cai deoarece lincomicina produce colitã hemoragicã şi diaree cu rezultate grave. Nu se administreazã la animale cu antecedente de hipersensibiliate la lincomicinã sau la spectinomicinã sau la cele care au suferit infecţii cu Monilia spp. Nu se administreazã femelelor gestante sau în lactaţie. Nu se administreazã la femele în lactaţie, al caror lapte este destinat consumului uman.

Cantităţi de administrat şi calea de administrare
La toate speciile ţintã: 10-20 mg spectinomicina + 5-10 mg lincomicina/kg greutate corporala (echivalent cu 1 ml BISEPTYL pentru fiecare 5-10 kg greutate corporalã) intramuscular la fiecare 12 ore, timp de 4-7 zile. Pentru a administra doza corectã, greutatea vie trebuie determinatã cât mai precis posibil pentru a preveni subdozarea.

Supradozare
Prin administrarea unei doze de 3 ori mai mare decât doza terapeuticã, se provoacã de obicei doar o iritaţie localã.

Efecte secundare
Dupa administrarea intarmuscularã se poate manifesta durere sau iritaţie localã.
Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune.
Nu se administreazã împreuna cu macrolide sau aminoglicozide. Existã incompatibilitate fizicã cu penicilina sodicã, ampicilina sodicã, sulfatul de kanamicinã, colistin metansulfonat si riboflavina 5-fosfat şi de aceea nu trebuie amestecatã cu aceste substanţe.

Precauţii speciale pentru utilizare la animale
Folosirea produsului trebuie sã se bazeze pe rezultatul testului de susceptibilitate/antibiorezistenta pe bacteria izolata de la animal. Dacã acest lucru nu este posibil, terapia ar trebui sã se bazeze pe informaţiile epidemiologice locale (regionale, la nivelul fermei) despre antibiorezistenţa bacteriei ţintã.

Timp de aşteptare
Carne: 14 zile înainte de sacrificare pentru consum uman.
Porcine si bovine: carne si organe: 14 zile.
Bovine: laptele provenit de la animalele tratate nu poate fi destinat consumului uman.

Perioadă de valabilitate
Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar asa cum este ambalat pentru vânzare: 3 ani.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 de zile.

Conservare
Se pastreaza la racoare (sub 25ºC), ferit de lumina.

Forma de prezentare
Flacoane din sticla cu capacitate de 100 si 250 ml.

SKU: bisep Categorii: , , ,

Descriere

DENUMIREA PRODUSULUI
BISEPTYL 100ML

Compoziţia calitativă şi cantitativă
1 ml produs conţine:

Substanţă activă :
Spectinomicina (sub formă de sulfat) 100 mg;
Lincomicina (sub formă de clorhidrat) 50 mg.
Excipient (excipienţi):
Acid citric monohidrat, citrat de sodiu dihidrat, alcool benzilic, apã pentru produse injectabile.

Forma farmaceutică
Soluţie injectabilã. Soluţie galbenã, transparentã, fãră particule.

Specii ţintă:
Bovine, suine, câini.

Acţiune terapeuticã
Spectinomicina este un antibiotic bacteriostatic. Acţioneazã inhibând sinteza proteicã bacterianã, prin fixarea pe subunitatea ribozomialã 30 S. Este activã faţã de: Salmonella spp., Pasteurella multocida, Escherichia coli şi Mycoplasma. Dupã administrarea intramuscularã, se absoarbe rapid şi atinge concentraţia maximã în sânge în 20 minute, menţinând concentraţii detectabile timp de 12 ore.
Lincomicina este un antibiotic din grupa lincosamidelor. Prezintã un mecanism de acţiune şi un spectru bacterian asemãnãtor macrolidelor. Acţioneazã prin inhibarea sintezei proteice bacteriene prin legare la subunitatea ribozomialã 50 S, împiedicând cuplarea moleculelor de ARN de transfer. Are în principal acţiune bacteriostaticã dar în concentraţii mari poate deveni bactericidã. Este activã faţa de Staphylococcus aureus, Streptococcus spp., (tulpini β- hemolitice) Str. viridans, Clostridium tetani, Cl. perfringens, Erisypelothrix rhusiopathiae, Leptospira spp. si Mycoplasme. Dupã administrarea intramuscularã, se absoarbe bine. Prezintã un maxim plasmatic la 2-4 ore dupã administrare, iar concentraţiile terapeutice persistã timp de aproximativ 6 – 8 ore. Se distribuie amplu în tot organismul, traverseazã bariera placentarã. In ţesuturi se atinge o concentraţie de câteva ori mai mare decat în ser, dupã traversarea peretelui celular.
Lincomicina + Spectinomicina: asocierea lincomicinei şi a spectomicinei în proporţie de 1:2, produce un efect sinergic care se concretizează printr-o eficienţã mai mare împotriva diferitelor procese patologice (dizenterie porcinã), comparativ cu situaţia când aceste antibiotice sunt utilizate separat.

Indicaţii terapeutice:
BISEPTYL este eficient la suine, bovine şi câine pentru tratarea infecţiilor produse de germeni sensibili:
Bovine: tratarea infecţiilor tractului respirator, digestive, uro-genitale, osteoarticulare (artrite), cutanate, tratarea infecţiilor ombilicale, tratarea rãnilor infectate şi abceselor, tratarea meningitelor, peritonitelor şi septicemiilor, tratarea pneumoniilor, colibacilozei, mamitelor, metritelor şi a panariţiului.
Suine: tratarea dizenteriei cu Serpulina, colibacilozei, pneumoniei enzootice, salmonelozei.
Câine: tratarea tonsilitelor şi otitelor, pneumoniilor, a complicaţiilor jigodiei
prevenirea complicaţiilor infecţioase post-operatorii la toate speciile ţintã.

Contraindicaţii
Nu se administreazã la cai deoarece lincomicina produce colitã hemoragicã şi diaree cu rezultate grave. Nu se administreazã la animale cu antecedente de hipersensibiliate la lincomicinã sau la spectinomicinã sau la cele care au suferit infecţii cu Monilia spp. Nu se administreazã femelelor gestante sau în lactaţie. Nu se administreazã la femele în lactaţie, al caror lapte este destinat consumului uman.

Cantităţi de administrat şi calea de administrare
La toate speciile ţintã: 10-20 mg spectinomicina + 5-10 mg lincomicina/kg greutate corporala (echivalent cu 1 ml BISEPTYL pentru fiecare 5-10 kg greutate corporalã) intramuscular la fiecare 12 ore, timp de 4-7 zile. Pentru a administra doza corectã, greutatea vie trebuie determinatã cât mai precis posibil pentru a preveni subdozarea.

Supradozare
Prin administrarea unei doze de 3 ori mai mare decât doza terapeuticã, se provoacã de obicei doar o iritaţie localã.

Efecte secundare
Dupa administrarea intarmuscularã se poate manifesta durere sau iritaţie localã.
Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune.
Nu se administreazã împreuna cu macrolide sau aminoglicozide. Existã incompatibilitate fizicã cu penicilina sodicã, ampicilina sodicã, sulfatul de kanamicinã, colistin metansulfonat si riboflavina 5-fosfat şi de aceea nu trebuie amestecatã cu aceste substanţe.

Precauţii speciale pentru utilizare la animale
Folosirea produsului trebuie sã se bazeze pe rezultatul testului de susceptibilitate/antibiorezistenta pe bacteria izolata de la animal. Dacã acest lucru nu este posibil, terapia ar trebui sã se bazeze pe informaţiile epidemiologice locale (regionale, la nivelul fermei) despre antibiorezistenţa bacteriei ţintã.

Timp de aşteptare
Carne: 14 zile înainte de sacrificare pentru consum uman.
Porcine si bovine: carne si organe: 14 zile.
Bovine: laptele provenit de la animalele tratate nu poate fi destinat consumului uman.

Perioadă de valabilitate
Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar asa cum este ambalat pentru vânzare: 3 ani.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 de zile.

Conservare
Se pastreaza la racoare (sub 25ºC), ferit de lumina.

Forma de prezentare
Flacoane din sticla cu capacitate de 100 si 250 ml.

Informații suplimentare

Brand

Furnizor