RHEUMOCAM 1.5MG/ML SOL.ORALA*15 ML

56,00 lei (cu TVA)

Meloxicam

Disponibilitate: Doar 5 produse in stoc

DENUMIREA PRODUSULUI
RHEUMOCAM 1,5 MG/ML* 15 ML

DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR
Rheumocam 1,5 mg/ml, suspensie orală pentru câini.

COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ
Un ml conţine:
Substanţă activă: Meloxicam 1,5 mg
Excipient: Benzoat de sodiu 5 mg.
FORMA FARMACEUTICĂ
Suspensie orală.

Specii ţintă
Câini.

Indicaţii pentru utilizare, cu specificarea speciilor ţintă
Ameliorarea inflamaţiei şi durerii în tulburările musculo-scheletice acute şi cronice la câini.

Contraindicaţii
Nu se utilizează pentru animalele gestante sau in lactatie.
Nu se utilizează pentru animalele care suferă de tulburări gastrointestinale precum iritaţia şi hemoragia, afecţiuni hepatice, cardiace sau renale sau tulburări de tip hemoragic.
Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.
Nu se utilizează pentru câini cu vârsta mai mică de 6 săptămâni.

Atenţionări speciale
Nu există.

Precauţii speciale pentru utilizare
Trebuie evitată utilizarea la animalele aflate în stare de deshidratare, hipovolemie sau hipotensiune, întrucât aceasta implică un risc potenţial de creştere a toxicităţii renale.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la medicamente antiinflamatoare nesteroidiene AINS trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.
În caz de ingestie accidentală solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul sau eticheta produsului.

Reacţii adverse (frecvenţă şi gravitate)
Au fost raportate ocazional reacţiile adverse tipice generate de AINS, cum sunt pierderea apetitului, vărsături, diaree, hemoragie digestivă ocultă, letargie şi insuficienţă renală. În cazuri foarte rare au fost raportate: diaree hemoragică, hematemeză, ulceraţii gastrointestinale şi nivele ridicate ale enzimelor hepatice.
Aceste efecte secundare apar, în general, în prima săptămână de tratament şi au, în cele mai multe cazuri, caracter tranzitoriu, dispărând după încheierea tratamentului, totuşi, în foarte rare cazuri, ele pot fi severe sau fatale.
În cazul în care apar efecte secundare, trebuie să se oprească tratamentul şi să se ceară sfatul unui medic veterinar.

Utilizare în perioada de gestaţie, lactaţie sau în perioada de ouat
Siguranţa produsului medicinal veterinar nu a fost stabilită pe durata gestaţiei şi lactaţiei.
Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune
Alte AINS, diuretice, anticoagulante, antibiotice aminoglicozide şi substanţe cu un nivel ridicat de legare la proteine pot acţiona în mod competitiv cu legarea la proteine, conducând astfel la generarea unor efecte toxice. Rheumocam nu trebuie să fie administrat împreună cu alte AINS sau cu glucocorticosteroizi.
Existenţa unui tratament anterior cu substanţe antiinflamatorii poate conduce la apariţia unor efecte adverse adiţionale sau sporite, prin urmare este ecomandabil ca tratamentul cu asemenea produse medicinale veterinare să fie întrerupt cu minimum 24 de ore înainte de a începe tratamentul. Pe de altă parte, stabilirea perioadei de pauză trebuie să se facă luând în considerare proprietăţile farmacologice ale produselor veterinare utilizate anterior.

Cantităţi de administrat şi calea de administrare
A se agita bine înainte de utilizare.
A se administra amestecat cu hrana.
Tratamentul iniţial este reprezentat de o doză unică de 0,2 mg meloxicam/kg greutate corporală, în prima zi. Tratamentul va fi continuat prin administrare orală, o dată pe zi (la intervale de 24 de ore), cu o doză de întreţinere de 0,1 mg meloxicam/kg greutate corporală. Trebuie avută o deosebită grijă la precizia dozării. Suspensia poate fi administrată prin utilizarea seringii de măsurare a Rheumocam furnizată în ambalaj.
Seringa este adaptabilă la picurătorul flaconului şi are o scală gradată în kg greutate corporală ce corespunde dozei de întreţinere (adică 0,1 mg meloxicam/kg greutate corporală).
Volumul care trebuie administrat in functie de greutatea cainelui:
Greutatea corporala (kg)                Doza de intretinere (ml)
                  7,5                                                     0,5
                  15                                                       1
                  22,5                                                    1,5
                  30                                                        2
                  37,5                                                     2,5
                  45                                                         3
                  52,5                                                     3,5
                  60                                                         4                  

 

Astfel, pentru iniţierea tratamentului în prima zi va fi necesar un volum dublu faţă de cel de la doza de întreţinere.
Răspunsul clinic apare, în mod normal, în decurs de 3 – 4 zile. În cazul în care nu apare nici o îmbunătăţire clinică, tratamentul trebuie întrerupt după cel mult 10 zile.
Supradozare (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi), după caz
În caz de supradozare trebuie iniţiat un tratament simptomatic.

Timp de aşteptare
Nu este cazul.

PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE
Grupul farmacoterapeutic: Produse antiinflamatorii şi antireumatice, nesteroidiene (oxicami).

Proprietăţi farmacodinamice
Meloxicamul este un medicament antiinflamator nesteroidian (AINS) din clasa oxicamilor, care acţionează prin inhibarea sintezei de prostaglandine, exercitând în acest fel efecte antiinflamatorii, analgezice, antiexudative şi antipiretice. El reduce infiltrarea leucocitelor în ţesutul inflamat. De asemenea, într-o mai mică măsură, inhibă agregarea trombocitară indusă de colagen. Studiile in vitro şi in
vivo au demonstrat faptul că meloxicamul exercită un efect de inhibare a ciclooxigenazei-2 (COX-2) mai puternic decât cel asupra ciclooxigenazei-1 (COX-1).

Particularităţi farmacocinetice
Absorbţia
Meloxicam se absoarbe complet după administrarea orală, iar concentraţiile plasmatice maxime sunt obţinute după aproximativ 7,5 ore. Dacă utilizarea produsului se face conform regimului de dozare recomandat, concentraţiile plasmatice stabile de meloxicam sunt atinse în cea de a doua zi de tratament.
Distribuţia
În limita dozelor terapeutice, există o relaţie de tip liniar între doza administrată şi concentraţia plasmatică obţinută. Aproximativ 97% din cantitatea de meloxicam se leagă la proteinele plasmatice. Volumul de distribuţie este de 0,3 l/kg.
Metabolizarea
Meloxicamul se găseşte în principal în plasmă şi este, de asemenea, un produs preponderent excretat prin bilă, în timp ce în urină se regăsesc numai urme din substanţa activă de bază. Meloxicamul este metabolizat cu producerea unui alcool, a unui derivat acid şi a câtorva metaboliţi polari. Toţi metaboliţii importanţi s-au dovedit a fi inactivi din punct de vedere farmacologic.
Eliminarea
Eliminarea meloxicamului se face cu un timp de înjumătăţire de 24 de ore. Aproximativ 75% din doza administrată este eliminată prin fecale, restul fiind eliminat prin urină.

PARTICULARITĂŢI FARMACEUTICE
Lista excipienţilor:
Zaharinat de sodiu;
Carboximetil-celuloză sodică;
Dioxid de silicon coloidal;
Acid citric monohidrat;
Soluţie de sorbitol;
Hidrogen-fosfat disodic dodecahidrat;
Benzoat de sodiu;
Aromă de miere.

Incompatibilităţi
Nu se cunosc.

SKU: RHE Categorii: , ,

Descriere

DENUMIREA PRODUSULUI
RHEUMOCAM 1,5 MG/ML* 15 ML

DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR
Rheumocam 1,5 mg/ml, suspensie orală pentru câini.

COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ
Un ml conţine:
Substanţă activă: Meloxicam 1,5 mg
Excipient: Benzoat de sodiu 5 mg.
FORMA FARMACEUTICĂ
Suspensie orală.

Specii ţintă
Câini.

Indicaţii pentru utilizare, cu specificarea speciilor ţintă
Ameliorarea inflamaţiei şi durerii în tulburările musculo-scheletice acute şi cronice la câini.

Contraindicaţii
Nu se utilizează pentru animalele gestante sau in lactatie.
Nu se utilizează pentru animalele care suferă de tulburări gastrointestinale precum iritaţia şi hemoragia, afecţiuni hepatice, cardiace sau renale sau tulburări de tip hemoragic.
Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.
Nu se utilizează pentru câini cu vârsta mai mică de 6 săptămâni.

Atenţionări speciale
Nu există.

Precauţii speciale pentru utilizare
Trebuie evitată utilizarea la animalele aflate în stare de deshidratare, hipovolemie sau hipotensiune, întrucât aceasta implică un risc potenţial de creştere a toxicităţii renale.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la medicamente antiinflamatoare nesteroidiene AINS trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.
În caz de ingestie accidentală solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul sau eticheta produsului.

Reacţii adverse (frecvenţă şi gravitate)
Au fost raportate ocazional reacţiile adverse tipice generate de AINS, cum sunt pierderea apetitului, vărsături, diaree, hemoragie digestivă ocultă, letargie şi insuficienţă renală. În cazuri foarte rare au fost raportate: diaree hemoragică, hematemeză, ulceraţii gastrointestinale şi nivele ridicate ale enzimelor hepatice.
Aceste efecte secundare apar, în general, în prima săptămână de tratament şi au, în cele mai multe cazuri, caracter tranzitoriu, dispărând după încheierea tratamentului, totuşi, în foarte rare cazuri, ele pot fi severe sau fatale.
În cazul în care apar efecte secundare, trebuie să se oprească tratamentul şi să se ceară sfatul unui medic veterinar.

Utilizare în perioada de gestaţie, lactaţie sau în perioada de ouat
Siguranţa produsului medicinal veterinar nu a fost stabilită pe durata gestaţiei şi lactaţiei.
Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune
Alte AINS, diuretice, anticoagulante, antibiotice aminoglicozide şi substanţe cu un nivel ridicat de legare la proteine pot acţiona în mod competitiv cu legarea la proteine, conducând astfel la generarea unor efecte toxice. Rheumocam nu trebuie să fie administrat împreună cu alte AINS sau cu glucocorticosteroizi.
Existenţa unui tratament anterior cu substanţe antiinflamatorii poate conduce la apariţia unor efecte adverse adiţionale sau sporite, prin urmare este ecomandabil ca tratamentul cu asemenea produse medicinale veterinare să fie întrerupt cu minimum 24 de ore înainte de a începe tratamentul. Pe de altă parte, stabilirea perioadei de pauză trebuie să se facă luând în considerare proprietăţile farmacologice ale produselor veterinare utilizate anterior.

Cantităţi de administrat şi calea de administrare
A se agita bine înainte de utilizare.
A se administra amestecat cu hrana.
Tratamentul iniţial este reprezentat de o doză unică de 0,2 mg meloxicam/kg greutate corporală, în prima zi. Tratamentul va fi continuat prin administrare orală, o dată pe zi (la intervale de 24 de ore), cu o doză de întreţinere de 0,1 mg meloxicam/kg greutate corporală. Trebuie avută o deosebită grijă la precizia dozării. Suspensia poate fi administrată prin utilizarea seringii de măsurare a Rheumocam furnizată în ambalaj.
Seringa este adaptabilă la picurătorul flaconului şi are o scală gradată în kg greutate corporală ce corespunde dozei de întreţinere (adică 0,1 mg meloxicam/kg greutate corporală).
Volumul care trebuie administrat in functie de greutatea cainelui:
Greutatea corporala (kg)                Doza de intretinere (ml)
                  7,5                                                     0,5
                  15                                                       1
                  22,5                                                    1,5
                  30                                                        2
                  37,5                                                     2,5
                  45                                                         3
                  52,5                                                     3,5
                  60                                                         4                  

 

Astfel, pentru iniţierea tratamentului în prima zi va fi necesar un volum dublu faţă de cel de la doza de întreţinere.
Răspunsul clinic apare, în mod normal, în decurs de 3 – 4 zile. În cazul în care nu apare nici o îmbunătăţire clinică, tratamentul trebuie întrerupt după cel mult 10 zile.
Supradozare (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi), după caz
În caz de supradozare trebuie iniţiat un tratament simptomatic.

Timp de aşteptare
Nu este cazul.

PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE
Grupul farmacoterapeutic: Produse antiinflamatorii şi antireumatice, nesteroidiene (oxicami).

Proprietăţi farmacodinamice
Meloxicamul este un medicament antiinflamator nesteroidian (AINS) din clasa oxicamilor, care acţionează prin inhibarea sintezei de prostaglandine, exercitând în acest fel efecte antiinflamatorii, analgezice, antiexudative şi antipiretice. El reduce infiltrarea leucocitelor în ţesutul inflamat. De asemenea, într-o mai mică măsură, inhibă agregarea trombocitară indusă de colagen. Studiile in vitro şi in
vivo au demonstrat faptul că meloxicamul exercită un efect de inhibare a ciclooxigenazei-2 (COX-2) mai puternic decât cel asupra ciclooxigenazei-1 (COX-1).

Particularităţi farmacocinetice
Absorbţia
Meloxicam se absoarbe complet după administrarea orală, iar concentraţiile plasmatice maxime sunt obţinute după aproximativ 7,5 ore. Dacă utilizarea produsului se face conform regimului de dozare recomandat, concentraţiile plasmatice stabile de meloxicam sunt atinse în cea de a doua zi de tratament.
Distribuţia
În limita dozelor terapeutice, există o relaţie de tip liniar între doza administrată şi concentraţia plasmatică obţinută. Aproximativ 97% din cantitatea de meloxicam se leagă la proteinele plasmatice. Volumul de distribuţie este de 0,3 l/kg.
Metabolizarea
Meloxicamul se găseşte în principal în plasmă şi este, de asemenea, un produs preponderent excretat prin bilă, în timp ce în urină se regăsesc numai urme din substanţa activă de bază. Meloxicamul este metabolizat cu producerea unui alcool, a unui derivat acid şi a câtorva metaboliţi polari. Toţi metaboliţii importanţi s-au dovedit a fi inactivi din punct de vedere farmacologic.
Eliminarea
Eliminarea meloxicamului se face cu un timp de înjumătăţire de 24 de ore. Aproximativ 75% din doza administrată este eliminată prin fecale, restul fiind eliminat prin urină.

PARTICULARITĂŢI FARMACEUTICE
Lista excipienţilor:
Zaharinat de sodiu;
Carboximetil-celuloză sodică;
Dioxid de silicon coloidal;
Acid citric monohidrat;
Soluţie de sorbitol;
Hidrogen-fosfat disodic dodecahidrat;
Benzoat de sodiu;
Aromă de miere.

Incompatibilităţi
Nu se cunosc.

Informații suplimentare

Brand

Furnizor