Germostop l 1l

246,00 lei (cu TVA)

GERMOSTOP L 1 LSoluţie dezinfectantă concentrată de uz generalINDICATII:Soluţia dezinfectantă de Germostop L se foloseşte în domeniul veterinar la decontaminarea suprafeţelor, di…

Disponibilitate: In stoc

Iti apreciem si iti rasplatim fidelitatea. La achizitonarea acestui produs vei acumula 246 puncte. Punctele vor fi acumulate in contul tau de client si pot fi transformate in bani.

GERMOSTOP L 1L

Soluţie dezinfectantă concentrată de uz general

COMPOZIŢIE:
100 ml soluţie conţine:
Digluconat de clorhexidină      20 g
Excipienţi q.s.ad                 100 ml
Excipienţi: Glicerină, apă distilată.

ACŢIUNE: 
Digluconatul de clorhexidină posedă un spectru antimicrobian larg, incluzând numeroase specii de bacterii sporulate şi nesporulate, Gram pozitive (Bacillus spp., Clostridium spp., Staphyloccocus spp., Streptococcus spp., etc.), Gram negative (Escherichia coli, Klebsiella spp., Pseudomonas spp., Proteus spp., Salmonella spp., etc), micoplasme, leptospire şi fungi (Candida).La concentraţiile de lucru un se resoarbe şi un produce iritaţie local, iar sensibilitatea alergică este extrem de rară.

INDICATII:
Soluţia dezinfectantă de Germostop L se foloseşte în domeniul veterinar la decontaminarea suprafeţelor, din exploataţii de animale de tip industrial (ferme) şi gospodaresc, cabinete, laboratoare, clinici veterinare, abatoare, etc. Decontaminarea ouălor petru incubat sau de consum şi a incubatoarelor, a apei de băut şi a instalaţiei de adăpare. Decontaminarea profilactică sau de necessitate a corpului animalelor pe fluxul tehnologic în situaţii deosebite. Decontaminarea mijloacelor de transport rutiere şi feroviare, dezinfectoare pentru încălţăminte şi mijloace de transport.

CATEGORIA DE PRODUS:
Dezinfectantul Germostop L a fost certificat pentru activitate bactericidă şi fungicidă (Candida) pe baza testelor efectuate conform normelor DVG Germane şi conform SR EN 1276, 1650, 1040 şi 1275.Grupa principală 1: dezinfectante şi produse biocide generaleTip de produs:TP1 – Produse biocide pentru igienă umană (igienizarea mâinilor);TP2 – Dezinfectante pentru spaţii private, publice şi industriale (dezinfecţia suprafeţelor din domeniul casnic şi din colectivităţi – cu excepţia utilizării în domeniul medical);TP3 – Produse pentru igiena veterinară: dezinfecţia profilactică a suprafeţelor, echipamentelor şi utilajelor din domeniul veterinar.

DOMENIUL DE UTILIZARE: 
Decontaminarea mâinilor (TP1): se face cu produs diluat de concentraţie 1%, se aplică cu un dozator, sau prin imersiunea mâinilor în soluţie, timp de aproximativ 10 secunde, după care se clăteşte cu apă de la robinet.Decontaminarea suprafeţelor (TP2):– Produsul se aplică în diluţie de 1/100 ml; 1/200 ml; 1/300 ml, la timpul de acţiune de 15 minute, la temperatura de 20°C. Se diluează 1 litru GERMOSTOP L cu 100 până la 300 de litri de apă, în funcţie de gradul de murdărire şi de rugozitatea suprafeţelor. Soluţia se aplică prin ştergere sau pulverizare, după o bună curăţare mecanică, spălare, degresare (dacă este cazul) şi clătire a acestora. Cantitatea de soluţie diluată/m2 este de cca 40 – 100ml/ m2.Dezinfecţia profilactică a suprafeţelor, echipamentelor şi utilajelor din domeniul veterinar (TP3)Soluţie dezinfectantă concentrată, cu spectru de activitate asupra bacteriilor Gram-negative, Gram-pozitive, fungi (Candida), cu utilizare în domeniul veterinar (TP3): creşterea, întreţinerea, reproducerea, producţia, transportul şi livrarea tuturor animalelor, cabinete, laboratoare, clinici veterinare, abatoare,etc. Dezinfecţia se execută în compartimentele golite, în absenţa animalelor.Dezinfecţia profilactică a suprafeţelor din: adăposturile pentru animale, incubatoare; mijloace de transport rutiere şi feroviare; dezinfectoare pentru încălţăminte şi pentru roţile autovehiculelor – (cu excepţia cazului în care se constată boli majore care necesită dezinfecţii de necesitate); echipamente, utilaje; abatoare; clinici, laboratoare, cabinete veterinare etc.Concentraţia la utilizare: 2% GERMOSTOP L în apă, timp de contact minim 30 minute. Soluţia preparată se va utiliza imediat şi se va aplica pe suprafeţe prin ştergere sau prin pulverizare. După expirarea timpului de contact recomandat, suprafeţele se clătesc cu apă. Produsul nu se aplică pe suprafeţele cu asperităţi din grajduri şi în special pe obiectele din lemn. Soluţia se aplică în cantităţi de cca. 200 – 400 ml/m2, sau 300 ml/m3 (pulverizare) în conformitate cu normele de dezinfecţie. Suprafeţele destinate dezinfecţiei sunt curăţate mecanic şi hidromecanic, urmate de curăţare cu detergenţi şi clătire.Calitatea dezinfecţiei se poate controla imediat, de către medicul epidemiolog, prin utilizarea unei truse de testare rapidă pe probele de sanitaţie prelevate. Durata vidului sanitar depinde de calitatea dezinfecţiei: poate varia de la câteva zile la 15 zile. Întreaga acţiune de dezinfecţie se va desfăşura sub controlul medicului veterinar epidemiolog, care va autoriza repopularea, după respectarea timpului afectat acestei acţiuni, conform tehnologiei de creştere şi exploatare.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU UTILIZARE:
Nu se va folosi în combinaţie cu substanţe tensioactive anionice (detergenţi uzuali, săpun). Nu se va folosi în combinaţie cu alţi dezinfectanţi de tip apă oxigenată, hipoclorit de sodiu sau cu substanţe puternic alcaline.R22 – Nociv în caz de înghiţire.R41 – Risc de leziuni oculare grave.R51/53 – Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic.S2 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor.S25 – A se evita contactul cu ochii.S26 – În cazul contactului cu ochii, spălaţi imediat cu multă apă şi consultaţi medicul.S39 – A se purta mască de protecţie a ochilor/feţei.S46 – În caz de înghiţire, a se consulta imediat medicul şi a i se arăta ambalajul (recipientul) sau eticheta.S57 – A se utiliza un ambalaj (recipient) corespunzător pentru evitarea oricărei contaminări a mediului înconjurător.S60 – Acest produs şi ambalajul (recipientul) său se vor depozita ca un deşeu periculos.

MĂSURI DE PRIM AJUTOR:
Inhalare: Scoateţi persoana expusă la aer curat.
Înghiţire: Numai când victima şi-a păstrat cunoştinţa, clătiţi-i gura, apoi administraţi apă de băut din abundenţă (aproximativ 500 ml). Obţineţi imediat asistenţă medicală. Se arată fişa de securitate.
După contactul cu pielea: Aplicarea frecventă poate produce iritaţii ale pielii în cazul persoanelor care prezintă sensibilitate la substanţa activă. Spălaţi pielea contaminată cu multă apă. Scoateţi hainele şi încălţămintea contaminată. Spălaţi complet hainele contaminate cu apă înainte de a le scoate sau purtaţi mânuşi de protecţie. În cazul apariţiei unor simptome, evitaţi o altă expunere la produs. Curăţaţi îmbrăcămintea înainte de reutilizare.Â
După contactul cu ochii: Solicitaţi imediat asistenţă medicală de specialitate (oftalmolog). Clătiţi imediat ochii cu apă şi pe sub pleoape. Îndepărtaţi dacă există, lentilele de contact. Continuaţi clătirea cu apă cel puţin 15 minute. Nu permiteţi victimei să se frece la ochi şi să închidă ochii. Arsurile chimice trebuie tratate imediat de medic.

INCOMPATIBILITĂŢI:
Produsul este incompatibil cu săpunurile, detergenţii şi cu emulgatorii anionici. Soluţiile de hipoclorit pot provoca apariţia unor pete maronii pe ţesuturile care au venit în contact cu soluţiile ce conţin clorhexidină.

CONDIŢII DE PĂSTRARE:
Depozitarea se face la temperaturi sub 25oC, în containere originale, protejate de radiaţia solară, surse de căldură, în zone uscate şi bine ventilate.Se depozitează departe de materiale incompatibile (acizi şi agenţi oxidanţi puternici, substanţe alcaline), de hrană şi băuturi. Containerele se păstrează închise etanş şi sigilate până la utilizare. Containerele care au fost deschise se reînchid şi se păstrează în poziţie verticală pentru a preveni scurgerile. Nu se depozitează în containere neetichetate.

DIMENSIUNE:
flacon x 1L

 

SKU: FV-BI-MF10214 Categorii: , , Etichetă:

Descriere

GERMOSTOP L 1L

Soluţie dezinfectantă concentrată de uz general

COMPOZIŢIE:
100 ml soluţie conţine:
Digluconat de clorhexidină      20 g
Excipienţi q.s.ad                 100 ml
Excipienţi: Glicerină, apă distilată.

ACŢIUNE: 
Digluconatul de clorhexidină posedă un spectru antimicrobian larg, incluzând numeroase specii de bacterii sporulate şi nesporulate, Gram pozitive (Bacillus spp., Clostridium spp., Staphyloccocus spp., Streptococcus spp., etc.), Gram negative (Escherichia coli, Klebsiella spp., Pseudomonas spp., Proteus spp., Salmonella spp., etc), micoplasme, leptospire şi fungi (Candida).La concentraţiile de lucru un se resoarbe şi un produce iritaţie local, iar sensibilitatea alergică este extrem de rară.

INDICATII:
Soluţia dezinfectantă de Germostop L se foloseşte în domeniul veterinar la decontaminarea suprafeţelor, din exploataţii de animale de tip industrial (ferme) şi gospodaresc, cabinete, laboratoare, clinici veterinare, abatoare, etc. Decontaminarea ouălor petru incubat sau de consum şi a incubatoarelor, a apei de băut şi a instalaţiei de adăpare. Decontaminarea profilactică sau de necessitate a corpului animalelor pe fluxul tehnologic în situaţii deosebite. Decontaminarea mijloacelor de transport rutiere şi feroviare, dezinfectoare pentru încălţăminte şi mijloace de transport.

CATEGORIA DE PRODUS:
Dezinfectantul Germostop L a fost certificat pentru activitate bactericidă şi fungicidă (Candida) pe baza testelor efectuate conform normelor DVG Germane şi conform SR EN 1276, 1650, 1040 şi 1275.Grupa principală 1: dezinfectante şi produse biocide generaleTip de produs:TP1 – Produse biocide pentru igienă umană (igienizarea mâinilor);TP2 – Dezinfectante pentru spaţii private, publice şi industriale (dezinfecţia suprafeţelor din domeniul casnic şi din colectivităţi – cu excepţia utilizării în domeniul medical);TP3 – Produse pentru igiena veterinară: dezinfecţia profilactică a suprafeţelor, echipamentelor şi utilajelor din domeniul veterinar.

DOMENIUL DE UTILIZARE: 
Decontaminarea mâinilor (TP1): se face cu produs diluat de concentraţie 1%, se aplică cu un dozator, sau prin imersiunea mâinilor în soluţie, timp de aproximativ 10 secunde, după care se clăteşte cu apă de la robinet.Decontaminarea suprafeţelor (TP2):– Produsul se aplică în diluţie de 1/100 ml; 1/200 ml; 1/300 ml, la timpul de acţiune de 15 minute, la temperatura de 20°C. Se diluează 1 litru GERMOSTOP L cu 100 până la 300 de litri de apă, în funcţie de gradul de murdărire şi de rugozitatea suprafeţelor. Soluţia se aplică prin ştergere sau pulverizare, după o bună curăţare mecanică, spălare, degresare (dacă este cazul) şi clătire a acestora. Cantitatea de soluţie diluată/m2 este de cca 40 – 100ml/ m2.Dezinfecţia profilactică a suprafeţelor, echipamentelor şi utilajelor din domeniul veterinar (TP3)Soluţie dezinfectantă concentrată, cu spectru de activitate asupra bacteriilor Gram-negative, Gram-pozitive, fungi (Candida), cu utilizare în domeniul veterinar (TP3): creşterea, întreţinerea, reproducerea, producţia, transportul şi livrarea tuturor animalelor, cabinete, laboratoare, clinici veterinare, abatoare,etc. Dezinfecţia se execută în compartimentele golite, în absenţa animalelor.Dezinfecţia profilactică a suprafeţelor din: adăposturile pentru animale, incubatoare; mijloace de transport rutiere şi feroviare; dezinfectoare pentru încălţăminte şi pentru roţile autovehiculelor – (cu excepţia cazului în care se constată boli majore care necesită dezinfecţii de necesitate); echipamente, utilaje; abatoare; clinici, laboratoare, cabinete veterinare etc.Concentraţia la utilizare: 2% GERMOSTOP L în apă, timp de contact minim 30 minute. Soluţia preparată se va utiliza imediat şi se va aplica pe suprafeţe prin ştergere sau prin pulverizare. După expirarea timpului de contact recomandat, suprafeţele se clătesc cu apă. Produsul nu se aplică pe suprafeţele cu asperităţi din grajduri şi în special pe obiectele din lemn. Soluţia se aplică în cantităţi de cca. 200 – 400 ml/m2, sau 300 ml/m3 (pulverizare) în conformitate cu normele de dezinfecţie. Suprafeţele destinate dezinfecţiei sunt curăţate mecanic şi hidromecanic, urmate de curăţare cu detergenţi şi clătire.Calitatea dezinfecţiei se poate controla imediat, de către medicul epidemiolog, prin utilizarea unei truse de testare rapidă pe probele de sanitaţie prelevate. Durata vidului sanitar depinde de calitatea dezinfecţiei: poate varia de la câteva zile la 15 zile. Întreaga acţiune de dezinfecţie se va desfăşura sub controlul medicului veterinar epidemiolog, care va autoriza repopularea, după respectarea timpului afectat acestei acţiuni, conform tehnologiei de creştere şi exploatare.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU UTILIZARE:
Nu se va folosi în combinaţie cu substanţe tensioactive anionice (detergenţi uzuali, săpun). Nu se va folosi în combinaţie cu alţi dezinfectanţi de tip apă oxigenată, hipoclorit de sodiu sau cu substanţe puternic alcaline.R22 – Nociv în caz de înghiţire.R41 – Risc de leziuni oculare grave.R51/53 – Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic.S2 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor.S25 – A se evita contactul cu ochii.S26 – În cazul contactului cu ochii, spălaţi imediat cu multă apă şi consultaţi medicul.S39 – A se purta mască de protecţie a ochilor/feţei.S46 – În caz de înghiţire, a se consulta imediat medicul şi a i se arăta ambalajul (recipientul) sau eticheta.S57 – A se utiliza un ambalaj (recipient) corespunzător pentru evitarea oricărei contaminări a mediului înconjurător.S60 – Acest produs şi ambalajul (recipientul) său se vor depozita ca un deşeu periculos.

MĂSURI DE PRIM AJUTOR:
Inhalare: Scoateţi persoana expusă la aer curat.
Înghiţire: Numai când victima şi-a păstrat cunoştinţa, clătiţi-i gura, apoi administraţi apă de băut din abundenţă (aproximativ 500 ml). Obţineţi imediat asistenţă medicală. Se arată fişa de securitate.
După contactul cu pielea: Aplicarea frecventă poate produce iritaţii ale pielii în cazul persoanelor care prezintă sensibilitate la substanţa activă. Spălaţi pielea contaminată cu multă apă. Scoateţi hainele şi încălţămintea contaminată. Spălaţi complet hainele contaminate cu apă înainte de a le scoate sau purtaţi mânuşi de protecţie. În cazul apariţiei unor simptome, evitaţi o altă expunere la produs. Curăţaţi îmbrăcămintea înainte de reutilizare.Â
După contactul cu ochii: Solicitaţi imediat asistenţă medicală de specialitate (oftalmolog). Clătiţi imediat ochii cu apă şi pe sub pleoape. Îndepărtaţi dacă există, lentilele de contact. Continuaţi clătirea cu apă cel puţin 15 minute. Nu permiteţi victimei să se frece la ochi şi să închidă ochii. Arsurile chimice trebuie tratate imediat de medic.

INCOMPATIBILITĂŢI:
Produsul este incompatibil cu săpunurile, detergenţii şi cu emulgatorii anionici. Soluţiile de hipoclorit pot provoca apariţia unor pete maronii pe ţesuturile care au venit în contact cu soluţiile ce conţin clorhexidină.

CONDIŢII DE PĂSTRARE:
Depozitarea se face la temperaturi sub 25oC, în containere originale, protejate de radiaţia solară, surse de căldură, în zone uscate şi bine ventilate.Se depozitează departe de materiale incompatibile (acizi şi agenţi oxidanţi puternici, substanţe alcaline), de hrană şi băuturi. Containerele se păstrează închise etanş şi sigilate până la utilizare. Containerele care au fost deschise se reînchid şi se păstrează în poziţie verticală pentru a preveni scurgerile. Nu se depozitează în containere neetichetate.

DIMENSIUNE:
flacon x 1L

 

Informații suplimentare

Greutate0,23 kg
Brand

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Germostop l 1l”